×
خانهتماس با ماتهران میدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی- کوچه رستم- پلاک21- واحد 2- انتشارات آناطب021-66462856-66462799
x - »

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
سال : 2014
شابک : 9783709115404
Sine Syndromes in Rheumatology
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2014
شابک : 9781840761733
A Color Handbook Rheumatology
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2018
شابک : 9781118793213
ABC of Rheumatology
قیمت کتاب به تومان :
160,000 200,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2018
شابک : 9783319430348
Advanced Handbook of Systemic Lupus Erythematosus
قیمت کتاب به تومان :
144,000 180,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2015
شابک : 9783319151076
Alkaptonuria and Ochronosis
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2017
شابک : 9783319554402
Antiphospholipid Syndrome
قیمت کتاب به تومان :
119,200 149,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2015
شابک : 9781907673900
Atlas of Rheumatoid Arthritis
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2016
شابک : 9780198755296
Axial spondyloarthritis
قیمت کتاب به تومان :
79,200 99,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2015
شابک : 9784431544869
Behçet's Disease: From Genetics to Therapies
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2019
شابک : 9780323655408
Best Practices and Challenges to the Practice of Rheumatology, An Issue of Rheumatic Disease Clinics of North America (The Clinics: Internal Medicine)
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
30,000

سال : 2016
شابک : 9780323417129
Corticosteroids, An Issue of Rheumatic Disease Clinics of North America
قیمت کتاب به تومان :
103,200 129,000
قیمت PDF به تومان :
75,000

سال : 2019
شابک : 9780702073601
Crash Course Rheumatology and Orthopaedics
قیمت کتاب به تومان :
176,000 220,000


سال : 2013
شابک : 9780071638050
Current Diagnosis & Treatment in Rheumatology
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2018
شابک : 9781681086569
Diagnosis and Treatment in Rheumatology
قیمت کتاب به تومان :
184,000 230,000


سال : 2016
شابک : 9783319213347
Dictionary of Rheumatology
قیمت کتاب به تومان :
119,200 149,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2019
شابک : 9780323479271
Dubois' Lupus Erythematosus and Related Syndromes
قیمت کتاب به تومان :
320,000 400,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2014
شابک : 9781493916726
Essential Imaging in Rheumatology
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2015
شابک : 9783319146140
Familial Mediterranean Fever
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2015
شابک : 9780198723233
Fibromyalgia Syndrome
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2017
شابک : 9780323532556
Genomics in Rheumatic Diseases, An Issue of Rheumatic Disease Clinics
قیمت کتاب به تومان :
111,200 139,000
قیمت PDF به تومان :
75,000

سال : 2016
شابک : 9780198748311
Gout-Oxford Rheumatology Library
قیمت کتاب به تومان :
63,200 79,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2019
شابک : 9783319917849
Humoral Primary Immunodeficiencies
قیمت کتاب به تومان :
200,000 250,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9783030036638
Illustrated Handbook of Rheumatic and Musculo-Skeletal Diseases
قیمت کتاب به تومان :
184,000 230,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780323476942
Imaging in Rheumatic Diseases, An Issue of Rheumatic Disease Clinics
قیمت کتاب به تومان :
103,200 129,000
قیمت PDF به تومان :
75,000

سال : 2017
شابک : 9780323496759
Infection and Malignancy in Rheumatic Diseases, An Issue of Rheumatic Disease Clinics
قیمت کتاب به تومان :
103,200 129,000
قیمت PDF به تومان :
75,000

سال : 2015
شابک : 9781447166474
Inflammatory Arthritis in Clinical Practice
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2014
شابک : 9781932703788
Internal Medicine Review Core Curriculum, Book 3: Cardiology, Rheumatology
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2020
شابک : 9780323639200
Kelley and Firestein’s Textbook of Rheumatology
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856سال : 2017
شابک : 9780323316965
Kelley and Firestein’s Textbook of Rheumatology 2 Vol
قیمت کتاب به تومان :
800,000 1,000,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2015
شابک : 9780199688371
Landmark Papers in Rheumatology
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2018
شابک : 9789811067495
Lung Disease Associated with Rheumatoid Arthritis
قیمت کتاب به تومان :
160,000 200,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2015
شابک : 9780323376198
Lung Disease in Rheumatic Diseases, An Issue of Rheumatic Disease Clinics
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
75,000

سال : 2018
شابک : 9783319688879
Lung Disease in Rheumatoid Arthritis (Respiratory Medicine)
قیمت کتاب به تومان :
144,000 180,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2014
شابک : 9780199361960
Lupus: The Essential Clinician's Guide
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2014
شابک : 9781907673665
Managing Gout in Primary Care
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2015
شابک : 9781938245244
MKSAP (R) 17 Rheumatology
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2016
شابک : 9783319157221
Musculoskeletal Ultrasound in Rheumatology Review
قیمت کتاب به تومان :
111,200 139,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2018
شابک : 9780198728252
Oxford Handbook of Rheumatology
قیمت کتاب به تومان :
280,000 350,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2016
مولف/مترجم : 9780198734444
Oxford textbook of axial spondyloarthritis
قیمت کتاب به تومان :
119,200 149,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2016
شابک : 9780199668847
Oxford Textbook of Osteoarthritis and Crystal Arthropathy
قیمت کتاب به تومان :
135,200 169,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2018
شابک : 9780198797326
Oxford Textbook of Rheumatology (Oxford Textbooks in Rheumatology)
قیمت کتاب به تومان :
600,000 750,000


سال : 2014
مولف/مترجم : 9780199659869
Oxford Textbook of Vasculitis
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2014
شابک : 9783642347283
Pädiatrische Rheumatologie
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2018
شابک : 9780198738756
Paediatric Rheumatology (Oxford Specialist Handbooks in Paediatrics)
قیمت کتاب به تومان :
224,000 280,000


سال : 2016
شابک : 9780323445238
Patient Reported Outcomes in Rheumatic Diseases, An Issue of Rheumatic Disease Clinics
قیمت کتاب به تومان :
103,200 129,000
قیمت PDF به تومان :
75,000

سال : 2016
شابک : 9783319130989
Pediatric Rheumatology in Clinical Practice
قیمت کتاب به تومان :
103,200 129,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2017
شابک : 9789811017490
Pediatric Rheumatology: A Clinical Viewpoint
قیمت کتاب به تومان :
151,200 189,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2016
شابک : 9783319124261
Performing Arts Medicine in Clinical Practice
قیمت کتاب به تومان :
103,200 129,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2016
شابک : 9780198729204
Polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis
قیمت کتاب به تومان :
79,200 99,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2017
شابک : 9783319522210
Polymyalgia Rheumatica and Giant Cell Arteritis
قیمت کتاب به تومان :
103,200 129,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2016
 
Prävention und Therapie durch Sport. Band 3, Orthopädie/Rheumatologie/Immunologie
قیمت کتاب به تومان :
111,200 139,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2014
شابک : 9780199692095
Psoriatic arthritis
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2016
شابک : 9783319195292
Psoriatic Arthritis and Psoriasis: Pathology and Clinical Aspects
قیمت کتاب به تومان :
119,200 149,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2015
شابک : 9780323413527
Psoriatic Arthritis, An Issue of Rheumatic Disease Clinics
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
75,000

سال : 2016
شابک : 9783319228570
Psychosocial Factors in Arthritis
قیمت کتاب به تومان :
111,200 139,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2014
شابک : 9781840766189
Rapid Review of Rheumatology and Musculoskeletal Disorders
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2016
شابک : 9781493915255
Raynaud's Phenomenon: A Guide to Pathogenesis and Treatment
قیمت کتاب به تومان :
135,200 169,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2017
شابک : 9780323528603
Reproductive Health, An Issue of Rheumatic Disease Clinics
قیمت کتاب به تومان :
103,200 129,000
قیمت PDF به تومان :
75,000

سال : 2018
شابک : 9781681086620
Rheumatoid Arthritis: A systematic approach (Frontiers in Arthritis)
قیمت کتاب به تومان :
280,000 350,000


سال : 2018
شابک : 9781536136685
Rheumatoid Arthritis: Risk Factors, Health Effects and Treatment Options
قیمت کتاب به تومان :
144,000 180,000


سال : 2017
مولف/مترجم : 978-3662535684
Rheumatologie aus der Praxis: Entzündliche Gelenkerkrankungen – mit Fallbeispielen
قیمت کتاب به تومان :
103,200 129,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2019
شابک : 9780702068652
Rheumatology
قیمت کتاب به تومان :
800,000 1,000,000
قیمت PDF به تومان :
30,000

سال : 2014
شابک : 9781118127919
Rheumatology Board Review
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2015
شابک : 9780803646605
Rheumatology in Concept Mapping
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856سال : 2019
شابک : 9783319716039
Rheumatology in Questions
قیمت کتاب به تومان :
144,000 180,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9780323037006
Rheumatology Secrets, 3e
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2019
شابک : 9783319982120
Rheumatology Teaching: The Art and Science of Medical Education
قیمت کتاب به تومان :
240,000 300,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2017
شابک : 9781259836275
Rheumatology-Harrison`s
قیمت کتاب به تومان :
112,000 140,000


سال : 2014
شابک : 9780323091381
Rheumatology, 2-Volume Set, 6e
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2015
شابک : 9780323393546
Scleroderma, An Issue of Rheumatic Disease Clinics
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
75,000

سال : 2017
شابک : 9783319314051
Scleroderma: From Pathogenesis to Comprehensive Management 2017
قیمت کتاب به تومان :
159,200 199,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2018
شابک : 9783319893921
Self Assessment in Rheumatology: An Essential Q & A Study Guide
قیمت کتاب به تومان :
144,000 180,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2016
شابک : 9780198736950
Sjögren’s Syndrome
قیمت کتاب به تومان :
79,200 99,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2016
شابک : 9780323459877
Sjogren’s Disease, An Issue of Rheumatic Disease Clinics of North America
قیمت کتاب به تومان :
79,200 99,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2016
شابک : 9780702062339
Skills in Rheumatology
قیمت کتاب به تومان :
159,200 199,000


سال : 2018
شابک : 9780444638878
Surgery in Rheumatic and Musculoskeletal Disease, Volume 15
قیمت کتاب به تومان :
160,000 200,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2016
شابک : 9780198739180
Systemic lupus erythematosus
قیمت کتاب به تومان :
79,200 99,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2017
شابک : 9783319280394
Targeting the IL-17 Pathway in Inflammatory Disorders
قیمت کتاب به تومان :
55,200 69,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2019
شابک : 9783319986043
Textbook of Autoinflammation
قیمت کتاب به تومان :
360,000 450,000
قیمت PDF به تومان :
30,000

سال : 2016
شابک : 9780323241458
Textbook of Pediatric Rheumatology
قیمت کتاب به تومان :
159,200 199,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2019
شابک : 9780198734451
The Foot and Ankle in Rheumatology
قیمت کتاب به تومان :
200,000 250,000


سال : 2018
شابک : 9783319742069
Ultrasonography of the Hand in Rheumatology
قیمت کتاب به تومان :
128,000 160,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2018
شابک : 9783319742069
Ultrasonography of the Hand in Rheumatology
قیمت کتاب به تومان :
128,000 160,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2014
شابک : 9783319083735
Understanding Evidence Based Rheumatology
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2016
شابک : 9783319148700
Vasculitis in Clinical Practice
قیمت کتاب به تومان :
103,200 129,000
قیمت PDF به تومان :
20,000

سال : 2015
شابک : 9780323354509
Vasculitis in Rheumatic Diseases, An Issue of Rheumatic Disease Clinics
جهت اطلاع از قیمت کتاب تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
75,000


« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »