×
خانهتماس با ماتهران میدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی- کوچه رستم- پلاک21- واحد 2- انتشارات آناطب021-66462856-66462799
x - »

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
سال : 2015
شابک : 9783319085234
Imaging Trauma and Polytrauma in Pediatric Patients
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9780071627238
Operative Pediatric Surgery 2Vol
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781489980731
Functional Symptoms in Pediatric Disease
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9783642399190
Hematopoietic Cell Transplantation in Children with Cancer
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781461495505
Pediatric Nuclear Medicine and Molecular
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781493913893
Pediatric Sedation Outside of the Operating
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9783642391552
Pediatric Ultrasound
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783319149882
Surgical Treatment of Colorectal Problems in Children
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781455775668
Nelson TEXTBOOK of PEDIATRICS 4 Vol
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2020
شابک : 9780323529501
Nelson Textbook of Pediatrics 4 Vol
قیمت کتاب به تومان :
1,120,000 1,400,000
قیمت PDF به تومان :
40,000

سال : 2019
شابک : 9781635500417
Pediatric Traumatic Brain Injury: Proactive Intervention
قیمت کتاب به تومان :
224,000 280,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781498747233
100 Cases in Paediatrics
قیمت کتاب به تومان :
201,448 251,810
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9789352501793
100+ Clinical Cases in Pediatrics
قیمت کتاب به تومان :
258,162 322,702


سال : 2017
شابک : 9781610020749
2017 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy
قیمت کتاب به تومان :
148,720 185,900
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781610021098
2018 Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy
قیمت کتاب به تومان :
249,600 312,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9781610022101
2019 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy
قیمت کتاب به تومان :
200,000 250,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780190204037
50 Studies Every Pediatrician Should Know
قیمت کتاب به تومان :
206,270 257,837


سال : 2014
شابک : 9783319068343
A Guide to Integrative Pediatrics for the Healthcare
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9788847028555
A Guide to Neonatal and Pediatric ECGs
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780323429740
A Practice of Anesthesia for Infants and Children
قیمت کتاب به تومان :
480,000 600,000


سال : 2017
شابک : 9780323524216
Adolescent Sexuality, An Issue of Pediatric Clinics
قیمت کتاب به تومان :
133,510
قیمت PDF به تومان :
59,000

سال : 2016
شابک : 9781118947647
Advanced Paediatric Life Support
قیمت کتاب به تومان :
193,297 241,621
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781493910304
Advances in Fetal and Neonatal Physiology: Proceedings of the Center for Perinatal Biology 40th Anniversary Symposium (Advances in Experimental Medicine and Biology)
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9789351521600
Algorithms in Pediatrics
قیمت کتاب به تومان :
309,608 387,010
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780520285224
All in Your Head: Making Sense of Pediatric Pain
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781581109351
AM:STARs Clinical GI Challenges in the Adolescent: Adolescent Medicine State of the Art Reviews, Vol 27 Number 1
قیمت کتاب به تومان :
167,352 209,189
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781581109665
American Academy of Pediatrics Textbook of Pediatric Care 3 Vol
قیمت کتاب به تومان :
809,848 1,012,310
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9783319066646
An Illustrated Guide to Pediatric Surgery
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2010
مولف/مترجم : 9781416061274
Ashcraft's Pediatric Surgery
قیمت کتاب به تومان :
59,400 99,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

ویژه
سال : 2014
شابک : 9781455743339
Ashcraft's Pediatric Surgery 2014
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780323549400
Ashcraft’s Pediatric Surgery
قیمت کتاب به تومان :
495,000 550,000


سال : 2017
شابک : 9780323390064
Assisted Ventilation of the Neonate
قیمت کتاب به تومان :
338,000 422,500
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9781461400875
Atlas of Pediatric Cardiac CTA
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781447153184
Atlas of Pediatric Cardiac Surgery
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2020
شابک : 9783030292102
Atlas of Pediatric Surgery: Principles and Treatment
قیمت کتاب به تومان :
360,000 450,000


سال : 2011
شابک : 9781416046899
Atlas of Pediatric Surgical Techniques: (A Volume in the Surgical Techniques Atlas Series) (Expert Consult - Online and Print), 1e
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781581109603
Atlas of Pediatrics in the Tropics and Resource-Limited Settings
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9780323401395
Avery's Diseases of the Newborn
قیمت کتاب به تومان :
998,400 1,248,000


سال : 2012
شابک : 9781437701340
Avery's Diseases of the Newborn 2 Vol (black and white
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

ویژه
سال : 2020
شابک : 9780323549325
Avery's Neonatology Board Review
قیمت کتاب به تومان :
240,000 300,000


سال : 2016
شابک : 9781451192681
Avery’s Neonatology: Pathophysiology and Management of the Newborn
قیمت کتاب به تومان :
387,892 484,864
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781581108460
Berkowitz's Pediatrics: A Primary Care Approach
قیمت کتاب به تومان :
387,892 484,864
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9781451116045
Blueprints Pediatrics (Blueprints Series)
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781472739346
BMJ Clinical Review: Paediatrics
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780857111364
BNF for children
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9780857112484
BNF for Children-2017-2018
قیمت کتاب به تومان :
561,600 702,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781489978486
Bone Drugs in Pediatrics
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781610020220
Bright Futures
قیمت کتاب به تومان :
309,608 387,010
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781610020824
Bright Futures: Guidelines Pocket Guide
قیمت کتاب به تومان :
120,328 150,410
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9781496309754
BRS Pediatrics (Board Review Series)
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856سال : 2016
شابک : 9780071839952
Case Files Pediatrics
قیمت کتاب به تومان :
259,460 324,324
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783319072234
Case Management and Care Coordination
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781315207056
Case studies in pediatric colorectal and pelvic surgery
قیمت کتاب به تومان :
174,408 218,010
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781610020169
Challenging Cases in Pediatric Diagnosis
قیمت کتاب به تومان :
258,162 322,702
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780323463256
Childhood Development and Behavior, An Issue of Pediatric Clinics of North America
قیمت کتاب به تومان :
128,108
قیمت PDF به تومان :
45,000

سال : 2015
شابک : 9781118516287
Children and Young People's Nursing at a Glance (At a Glance (Nursing and Healthcare))
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9789351527732
Clinic Consult: Pediatrics (Malaria)
قیمت کتاب به تومان :
102,487 128,108


سال : 2018
شابک : 9783319923352
Clinical Manual of Fever in Children
قیمت کتاب به تومان :
287,040 358,800
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780190678333
Clinical Pediatric Anesthesia: A Case-Based Handbook
قیمت کتاب به تومان :
240,000 300,000
قیمت PDF به تومان :
30,000

سال : 2015
شابک : 9789351520863
Clinical Protocols In Pediatrics
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9781610022033
Coding for Pediatrics 2019: A Manual for Pediatric Documentation and Payment
قیمت کتاب به تومان :
280,000 350,000


سال : 2017
شابک : 9783662530832
Color Atlas of Pediatric Anatomy, Laparoscopy, and Thoracoscopy
قیمت کتاب به تومان :
174,408 218,010
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9783319956718
Common Problems in the Newborn Nursery: An Evidence and Case-based Guide
قیمت کتاب به تومان :
176,000 220,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781604068467
Complete Cleft Care: Cleft and Velopharyngeal Insuffiency Treatment in Children
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9780323511476
Complex Disorders in Pediatric Psychiatry: A Clinician's Guide
قیمت کتاب به تومان :
249,600 312,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9780826109750
Comprehensive Neonatal Nursing Care: Fifth Edition (Comprehensive Neonatal Nursing: A Physiologic Perspective (Kenner))
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780323356718
Cummings Pediatric Otolaryngology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781617116124
Curbside Consultation in Pediatric Obesity: 49 Clinical Questions (Curbside Consultation in Pediatrics)
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781617116018
Curbside Consultation in Pediatric Sleep Disorders
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780071848541
Current Diagnosis & Treatment Pediatrics
قیمت کتاب به تومان :
374,919 468,648
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2008
شابک : 9780071544337
Current Diagnosis and Treatment Pediatrics
قیمت کتاب به تومان :
103,350 159,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781259862908
CURRENT Diagnosis and Treatment Pediatrics- 2Vol
قیمت کتاب به تومان :
811,200 1,014,000


سال : 2016
شابک : 9780323459839
Cystic Fibrosis, An Issue of Pediatric Clinics
قیمت کتاب به تومان :
115,460 144,324
قیمت PDF به تومان :
55,000

سال : 2015
شابک : 9783319259086
Descent of the Testis
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9789351527619
Developmental Pediatrics
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9783319216980
Diagnostic and Interventional Ultrasound in Pediatrics and Pediatric Surgery
قیمت کتاب به تومان :
167,352 209,189
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781931884853
Diagnostic Imaging: Pediatric Neuroradiology, 2e
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781493918003
Diagnostic Tests in Pediatric Pulmonology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780323448871
Disorders of the Respiratory Tract in Children Kendig
قیمت کتاب به تومان :
440,000 550,000


سال : 2018
شابک : 9783030032098
Disparities in Child Health: A Solutions-Based Approach
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319388717
Drug Therapy and Interactions in Pediatric Oncology: A Pocket Guide
قیمت کتاب به تومان :
174,408 218,010
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781451191226
Echocardiography in Pediatric and Adult Congenital Heart Disease
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780470674642
Echocardiography in Pediatric and Congenital Heart Disease: From Fetus to Adult
قیمت کتاب به تومان :
324,324 405,405
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781493941476
Emergency Musculoskeletal Imaging in Children
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780323189071
Endocrinology: Adult and Pediatric, 2Vol
قیمت کتاب به تومان :
616,216 770,269
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9783319924250
Essential Clinical Skills in Pediatrics: A Practical Guide to History Taking and Clinical Examination
قیمت کتاب به تومان :
249,600 312,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781107698680
Essentials of Pediatric Anesthesiology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9783319945859
Ethical Issues in Child Abuse Research
قیمت کتاب به تومان :
199,680 249,600
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9780729542517
Examination Paediatrics
قیمت کتاب به تومان :
499,200 624,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2020
شابک : 9780323567114
Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine
قیمت کتاب به تومان :
792,000 990,000
قیمت PDF به تومان :
30,000

سال : 2015
شابک : 9781455756179
FANAROFF AND MARTIN’S NEONATAL- PERINATAL MEDICINE 2Vol
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2009
شابک : 9781416040446
Feigin and Cherry's Textbook of Pediatric Infectious Diseases, 6th Edition 4 Vol
قیمت کتاب به تومان :
259,350 399,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

ویژه
سال : 2014
شابک : 9781617794025
Forensic Pathology of Infancy and Childhood
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2020
شابک : 9781496395061
Frames of Reference for Pediatric Occupational Therapy
قیمت کتاب به تومان :
280,000 350,000
قیمت PDF به تومان :
30,000

سال : 2017
شابک : 9783319435817
From an Association to a Royal College
قیمت کتاب به تومان :
174,408 218,010
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781118625057
Fundamentals of Children's Anatomy and Physiology: A Textbook for Nursing and Healthcare Students
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780199990993
Genetic Consultations in the Newborn
قیمت کتاب به تومان :
224,000 280,000


سال : 2017
شابک : 9780323532518
Global Infections and Child Health, An Issue of Pediatric Clinics of North America
قیمت کتاب به تومان :
120,328 150,410
قیمت PDF به تومان :
45,000

سال : 2016
شابک : 9781451120622
Goodheart's Photoguide to Common Pediatric and Adult Skin Disorders
قیمت کتاب به تومان :
297,081 371,351
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781493905904
Handbook of Borderline Personality Disorder in Children and Adolescents
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780190220891
Handbook of Child and Adolescent Tuberculosis
قیمت کتاب به تومان :
193,297 241,621
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781118792698
Handbook of Clinical Techniques in Pediatric
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780071769358
Handbook of Pediatric Anesthesia
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781447124634
Handbook of Pediatric Cardiovascular Drugs
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9781496395030
Handbook of Pediatric Physical Therapy
قیمت کتاب به تومان :
184,000 230,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9783319286266
Headache in Children and Adolescents: A Case-Based Approach
قیمت کتاب به تومان :
167,352 209,189
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781455754144
Hematology and oncology of infancy.And Childhood 4Vol
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780323544009
Hematology, Immunology and Genetics Neonatology Questions and Controversies
قیمت کتاب به تومان :
160,000 200,000


سال : 2019
شابک : 9780323533669
Hemodynamics and Cardiology Neonatology Questions and Controversies
قیمت کتاب به تومان :
240,000 300,000


سال : 2016
شابک : 9780323244756
Hurwitz Clinical Pediatric Dermatology: A Textbook of Skin Disorders of Childhood and Adolescence
قیمت کتاب به تومان :
324,324 405,405
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9789351527008
Iap Color Atlas of Pediatrics
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9789352501977
IAP Management Algorithms for Common Pediatric Illnesses
قیمت کتاب به تومان :
206,270 257,837
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783658167950
Identifying Novel Inborn Errors of the Immune System
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9780723438717
Illustrated Textbook of Paediatrics
قیمت کتاب به تومان :
269,048 336,310


سال : 2015
شابک : 9789351525158
Illustrated Textbook of Pediatrics
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2012
شابک : 9783642157196
Inborn Metabolic Diseases
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9783662497692
Inborn Metabolic Diseases: Diagnosis and Treatment
قیمت کتاب به تومان :
258,162 322,702
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780323543910
Infectious Disease and Pharmacology Neonatology Questions and Controversies
قیمت کتاب به تومان :
176,000 220,000


سال : 2017
شابک : 9783662494080
Inherited Metabolic Diseases: A Clinical Approach
قیمت کتاب به تومان :
269,048 336,310
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783319134901
International Adoption and Clinical Practice
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781118777312
Jones Clinical Pediatric Surgery
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

ویژه
سال : 2017
 
Kaplan USMLE - Step 2 CK Lecture Notes 2017 Pediatrics
قیمت کتاب به تومان :
187,928 234,910
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9784431560371
Kawasaki Disease
قیمت کتاب به تومان :
242,008 302,510
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9780815366997
Litt's Drug Eruption & Reaction Manual
قیمت کتاب به تومان :
349,440 436,800
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781610020503
Managing Infectious Diseases in Child Care and Schools
قیمت کتاب به تومان :
167,352 209,189
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780198729228
Manual of Childhood Infection: The Blue Book
قیمت کتاب به تومان :
258,162 322,702
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781496343611
Manual of Neonatal Care Cloherty and Stark`s
قیمت کتاب به تومان :
405,600 507,000


سال : 2017
شابک : 9783319398372
Manual of Neonatal Respiratory Care
قیمت کتاب به تومان :
309,608 387,010
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9783319306827
Manual of Pediatric Anesthesia
قیمت کتاب به تومان :
323,027 403,783
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2012
شابک : 9788131230503
Manual Of Pediatric Cardiac Intensive Care Pre - And Postoperative Guidelines
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780128013687
Manual of Pediatric Hematology and Oncology - Lanzkowsky`s
قیمت کتاب به تومان :
356,756 445,945
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9783642124822
Manual of Pediatric Nephrology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9783319112503
Metabolic Syndrome: A Comprehensive Textbook
قیمت کتاب به تومان :
323,027 403,783
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781496300249
Moss & Adams’ Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents, Including the Fetus and Young Adult 2Vol
قیمت کتاب به تومان :
778,378 972,972
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9781461470397
Near Misses in Pediatric Anesthesia
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781455759804
Nelson Essentials of Pediatrics
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780323511452
Nelson Essentials of Pediatrics
قیمت کتاب به تومان :
360,000 450,000


سال : 2018
شابک : 9780323399562
Nelson Pediatric Symptom-Based Diagnosis
قیمت کتاب به تومان :
624,000 780,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780323530514
Nelson Pediatrics Board Review: Certification and Recertification
قیمت کتاب به تومان :
320,000 400,000


سال : 2015
شابک : 9781455726387
Neonatal and Infant Dermatology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9780803628311
Neonatal and Pediatric Respiratory Care: A Patient Case Method
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9781610023030
Neonatal Care: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies
قیمت کتاب به تومان :
240,000 300,000


سال : 2015
شابک : 9781118819593
Neonatal Formulary 7
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9789402415476
Neonatal Lung Ultrasonography
قیمت کتاب به تومان :
128,000 160,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781118767436
Neonatology at a Glance
قیمت کتاب به تومان :
162,162 202,702
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9788847014046
Neonatology: A Practical Approach to Neonatal Diseases
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9783319294872
Neonatology: A Practical Approach to Neonatal Diseases
قیمت کتاب به تومان :
960,000 1,200,000
قیمت PDF به تومان :
40,000

سال : 2018
شابک : 9780323582889
Neonatology: Questions and Controversies Series 7-volume
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856سال : 2019
شابک : 9780323533676
Nephrology and Fluid/Electrolyte Physiology: Neonatology Questions and Controversies
قیمت کتاب به تومان :
224,000 280,000
قیمت PDF به تومان :
30,000

سال : 2012
شابک : 9789400724174
Neuroblastoma (Pediatric Cancer: Diagnosis, Therapy, and Prognosis, Vol. 1)
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780323543927
Neurology: Neonatology Questions and Controversies
قیمت کتاب به تومان :
184,000 230,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780323446266
New Directions in Behavioral Intervention Development for Pediatric Obesity
قیمت کتاب به تومان :
121,621
قیمت PDF به تومان :
45,000

سال : 2016
شابک : 9781848726550
New Frontiers in Pediatric Traumatic Brain Injury: An Evidence Base for Clinical Practice (American Academy of…
قیمت کتاب به تومان :
240,000 299,999
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2009
شابک : 9780781770750
NMS Pediatrics-National Medical Series for Independent Study
قیمت کتاب به تومان :
23,400 39,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

ویژه
سال : 2014
شابک : 9781461484738
Nutrition in Pediatric Pulmonary Disease (Nutrition and Health)
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780323529051
On Call Pediatrics
قیمت کتاب به تومان :
224,000 280,000


سال : 2013
شابک : 9781444117158
Operative Pediatric Surgery Coran
قیمت کتاب به تومان :
475,200 594,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9789385891670
OSCE in Pediatrics
قیمت کتاب به تومان :
-4,629,458 241,621


سال : 2010
شابک : 9781605471341
Oski's Pediatric Certification and Recertification Board Review
قیمت کتاب به تومان :
47,400 79,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

ویژه
سال : 2016
شابک : 9780323417082
Our Shrinking Globe: Implications for Child Safety, An Issue of Pediatric Clinics
قیمت کتاب به تومان :
115,460 144,324
قیمت PDF به تومان :
45,000

سال : 2015
شابک : 9781118777480
Paediatric Handbook
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9788132223917
Paediatric Orthopaedic Diagnosis: Asking the Right Questions
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780198745457
Paediatric Palliative Medicine
قیمت کتاب به تومان :
193,297 241,621
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9781849840385
Paediatric Respiratory Medicine
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781138197329
Paediatric Surgical Diagnosis: Atlas of Disorders of Surgical Significance
قیمت کتاب به تومان :
349,440 436,800
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9780323169516
Park’s Pediatric Cardiology for Practitioners
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9789385891922
Partha’s Management Protocols in Pediatric and Adolescent Practice
قیمت کتاب به تومان :
258,162 322,702


سال : 2014
شابک : 9780323088541
Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children, 7e 2Vol
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319560038
Pediatric and Adolescent Plastic Surgery for the Clinician
قیمت کتاب به تومان :
174,408 218,010
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9788847058316
Pediatric and Adolescent Sports Traumatology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781461486534
Pediatric and Adolescent Urologic Imaging
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781447146186
Pediatric and Congenital Cardiology Cardiac Surgery and Intensive Care 4Vol
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783642012181
Pediatric and Neonatal Mechanical Ventilation: From Basics to Clinical Practice 2Vol
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9788847026841
Pediatric Anesthesia, Intensive Care and Pain in Neonates and Children
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780190685157
Pediatric Anesthesia: A Problem-Based Learning Approach (Anesthesiology A Problem Based Learning)
قیمت کتاب به تومان :
280,000 350,000


سال : 2014
شابک : 9780323286947
Pediatric Anesthesiology, An Issue of Anesthesiology Clinics, 1e (The Clinics: Internal Medicine)
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
75,000

سال : 2015
شابک : 9780199398348
Pediatric Anesthesiology: A Comprehensive Board Review
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2020
شابک : 9783030212667
Pediatric Board Study Guide: A Last Minute Review
قیمت کتاب به تومان :
520,000 650,000


سال : 2014
شابک : 9781118503409
Pediatric Cardiology: The Essential Pocket Guide
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9783642373367
Pediatric Chest Imaging
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781610020183
Pediatric Clinical Practice Guidelines & Policies
قیمت کتاب به تومان :
454,054 567,567


سال : 2015
شابک : 9781581109238
Pediatric Clinical Practice Guidelines & Policies
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781610021487
Pediatric Clinical Practice Guidelines & Policies: A Compendium of Evidence-Based Research
قیمت کتاب به تومان :
811,200 1,014,000


سال : 2014
شابک : 9783319010649
Pediatric Craniovertebral Junction Diseases
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781447163589
Pediatric Critical Care Medicine
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9780323546782
Pediatric Critical Care Medicine, An Issue of Pediatric Clinics of North America
قیمت کتاب به تومان :
120,328 150,410
قیمت PDF به تومان :
45,000

سال : 2014
شابک : 9781447163619
Pediatric Critical Care Medicine: Volume 1: Care of the Critically Ill or Injured Child
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781447171010
Pediatric Critical Care Medicine: Volume 2: Respiratory, Cardiovascular and Central Nervous Systems
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781447164159
Pediatric Critical Care Medicine: Volume 3: Gastroenterological, Endocrine, Renal, Hematologic, Oncologic and…
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9783319964980
Pediatric Critical Care: Current Controversies
قیمت کتاب به تومان :
216,000 270,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780323298544
Pediatric Decision-Making Strategies
قیمت کتاب به تومان :
206,270 257,837
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9780723436553
Pediatric Dermatology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319405254
Pediatric Digestive Surgery
قیمت کتاب به تومان :
378,560 473,200
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9789351521556
Pediatric Drug Directory: 8th Edition
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9789352501373
Pediatric Drug Doses
قیمت کتاب به تومان :
167,352 209,189


سال : 2013
شابک : 9789350906941
Pediatric Emergency Medicine Course Pemc: The 60 Seconds Advantage to Get Sick Kids Back on Track...with a Smile!
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780323262842
Pediatric Emergency Medicine Secrets, 3e
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780071829267
Pediatric Emergency Medicine- Strange and Schafermeyer`s
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
30,000

سال : 2014
شابک : 9781455748587
Pediatric Endocrinology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9780071773140
Pediatric Endocrinology and Inborn Errors of Metabolism
قیمت کتاب به تومان :
473,200 591,500
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9781607613947
Pediatric Endocrinology: A Practical Clinical Guide
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781496333315
Pediatric Evidence: The Practice-Changing Studies
قیمت کتاب به تومان :
167,352 209,189


سال : 2014
شابک : 9781489980106
Pediatric Formulations A Roadmap
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781493904488
Pediatric Gastroenterology and Nutrition: A Practically Painless Review
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9780323530231
Pediatric Gastroenterology, An Issue of Pediatric Clinics
قیمت کتاب به تومان :
120,328 150,410
قیمت PDF به تومان :
45,000

سال : 2014
شابک : 9783642389702
Pediatric Germ Cell Tumors
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780323477475
Pediatric Hospital Medicine and Pediatric Palliative Care, An Issue of Pediatric Clinics
قیمت کتاب به تومان :
144,324
قیمت PDF به تومان :
45,000

سال : 2015
شابک : 9781118814796
Pediatric Incontinence: Evaluation and Clinical Management
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781493913282
Pediatric Infectious Disease: A Practically Painless Review
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9781259861536
Pediatric Infectious Diseases: Essentials for Practice
قیمت کتاب به تومان :
336,000 420,000


سال : 2017
شابک : 9780071840996
Pediatric Laboratoy Medicine
قیمت کتاب به تومان :
243,360 304,200
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9789811313035
Pediatric Liver Intensive Care
قیمت کتاب به تومان :
160,000 200,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9783662435953
Pediatric Nephrology 4Vol
قیمت کتاب به تومان :
778,378 972,972
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9781496337207
Pediatric Neuroimaging
قیمت کتاب به تومان :
640,000 800,000


سال : 2016
شابک : 9781604068696
Pediatric Neurosurgery: Tricks of the Trade
قیمت کتاب به تومان :
389,189 486,486
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781284081428
Pediatric Nursing Care: A Concept-Based Approach
قیمت کتاب به تومان :
270,400 338,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781451192544
Pediatric Nursing Made Incredibly Easy
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2012
شابک : 9781435486720
Pediatric Nursing: Caring for Children and Their Families (Better Solution for your Combo Course…) 2Vol (black and white
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

ویژه
سال : 2014
شابک : 9781581108163
Pediatric Nutrition 2Vol
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9781461471257
Pediatric Orthopedics: A Handbook for Primary Care Physicians
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9789351524601
Pediatric Otolaryngology (Sataloff's Comprehensive Textbook of Otolaryngology: Head & Neck Surgery)
قیمت کتاب به تومان :
389,189 486,486
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780071827362
Pediatric Patient Safety and Quality Improvement
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780323476508
Pediatric Physical Examination: An Illustrated Handbook
قیمت کتاب به تومان :
200,000 250,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781451173451
Pediatric Physical Therapy
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9780323243384
Pediatric Primary Care
قیمت کتاب به تومان :
404,248 505,310


سال : 2020
شابک : 9781284149425
Pediatric Primary Care: Practice Guidelines for Nurses
قیمت کتاب به تومان :
360,000 450,000
قیمت PDF به تومان :
30,000

سال : 2016
شابک : 9781604069075
Pediatric Radiology Casebase
قیمت کتاب به تومان :
245,189 306,486
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9783319934259
Pediatric Restorative Dentistry
قیمت کتاب به تومان :
176,000 220,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319418629
Pediatric Robotic Surgery: Technical and Management Aspects
قیمت کتاب به تومان :
160,888 201,110
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780323310307
Pediatric Secrets
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781493913893
Pediatric Sedation Outside of the Operating Room: A Multispecialty International Collaboration
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781493955282
Pediatric Skin of Color
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9789351529316
Pediatric Spots
قیمت کتاب به تومان :
227,027 283,783
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9780803639249
Pediatric Success
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781447154389
Pediatric Surgery
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9783319043395
Pediatric Surgery: Diagnosis and Treatment
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9788847052017
Pediatric Thoracic Surgery
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9781498749244
Pediatric Trauma: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment, Second Edition
قیمت کتاب به تومان :
228,488 285,610
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781493918584
Pediatric Tricky Topics, Vol 1: A Practically Painless Review
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780323662062
Pediatric Type II Diabetes
قیمت کتاب به تومان :
224,000 280,000


سال : 2015
شابک : 9781603272421
Pediatric Urology for the Primary Care Physician
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9788847056923
Pediatric Urology: Contemporary Strategies from Fetal Life to Adolescence
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9781461469094
Pediatric Urology: Evidence for Optimal Patient Management
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319495460
Pediatrician's Guide to Discussing Research with Patients
قیمت کتاب به تومان :
174,408 218,010
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780071838443
Pediatrics PreTest Self-Assessment And Review
قیمت کتاب به تومان :
232,216 290,270
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781259588594
Pediatrics Rudolph`s
قیمت کتاب به تومان :
1,622,400 2,028,000


سال : 2016
شابک : 9780323463294
Pediatrics, An Issue of Physician Assistant Clinics
قیمت کتاب به تومان :
128,108
قیمت PDF به تومان :
45,000

سال : 2013
شابک : 9783319219592
Perioperative Medicine in Pediatric Anesthesia (Anesthesia, Intensive Care and Pain in Neonates and Children)
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9789351527251
PG Textbook of Pediatrics Volume 1: General Pediatrics and Neonatology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856سال : 2016
شابک : 9789351529569
Pg Textbook of Pediatrics: Volume 3: Systemic Disorders and Social Pediatrics
قیمت کتاب به تومان :
361,946 452,432


سال : 2014
شابک : 9781451137408
Photographic Atlas of Pediatric Disorders and Diagnosis
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9781907816352
Pocket Tutor Paediatric Clinical Examination
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9781260123135
Practical Neonatal Echocardiography
قیمت کتاب به تومان :
200,000 250,000
قیمت PDF به تومان :
40,000

سال : 2017
شابک : 9789386150868
Practical Pediatric Digest
قیمت کتاب به تومان :
187,928 234,910


سال : 2013
شابک : 9780124078222
Practical Pediatric Endocrinology in a Limited Resource Setting
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2013
شابک : 9783642378157
Practical Treatment Options for Chronic Pain in Children and Adolescents
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783527336081
Predictive Toxicology: From Vision to Reality
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783662529072
Primary Immunodeficiency Diseases: Definition, Diagnosis, and Management
قیمت کتاب به تومان :
242,008 302,510
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9780323401814
Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases
قیمت کتاب به تومان :
998,400 1,248,000


سال : 2015
شابک : 9781604067996
Principles and Practice of Pediatric Neurosurgery
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781451194234
Principles and Practice of Pediatric Oncology - 2 Vol -Pizzo
قیمت کتاب به تومان :
778,378 972,972


سال : 2016
شابک : 9781581109337
Procedural Sedation for Infants, Children, and Adolescents
قیمت کتاب به تومان :
206,270 257,837
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9783709115008
Psychiatric Drugs in Children and Adolescents
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780323417655
Quality of Care and Information Technology, An Issue of Pediatric Clinics
قیمت کتاب به تومان :
97,297 121,621
قیمت PDF به تومان :
45,000

سال : 2016
شابک : 9780323417655
Quality of Care and Information Technology, An Issue of Pediatric Clinics
قیمت کتاب به تومان :
97,297 121,621
قیمت PDF به تومان :
45,000

سال : 2019
شابک : 9781626235199
RadCases Plus Q&A Pediatric Imaging
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856سال : 2018
شابک : 9781496368157
Rang's Children's Fractures
قیمت کتاب به تومان :
312,000 390,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781907816949
Recent Advances in Paediatrics
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781909836259
Recent Advances in Paediatrics 27
قیمت کتاب به تومان :
128,432 160,540


سال : 2015
شابک : 9781581109269
Red Book 2015 : Report of the Committee on Infectious Diseases
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781610021463
Red Book 2018: Report of the Committee on Infectious Diseases
قیمت کتاب به تومان :
686,400 858,000


سال : 2017
شابک : 9781610020602
Red Book Atlas of Pediatric Infectious Diseases
قیمت کتاب به تومان :
338,000 422,500
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781451176629
Rogers' Textbook Of Pediatric Intensive Care
قیمت کتاب به تومان :
778,378 972,972


سال : 2009
شابک : 9780781770132
Schwartz's Clinical Handbook of Pediatrics
قیمت کتاب به تومان :
29,400 49,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

ویژه
سال : 2013
شابک : 9781608315789
Schwartz's Clinical Handbook of Pediatrics (Point
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9780702072925
Self-Assessment in Paediatrics: MCQs and EMQs
قیمت کتاب به تومان :
174,408 218,010


سال : 2014
شابک : 9783642395314
Severe Skin Diseases in Children: Beyond Topical Therapy
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781451189575
Shelf-Life Pediatrics
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9781581108507
Signs and Symptoms in Pediatrics
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2011
شابک : 9780323066129
Smith's Anesthesia for Infants and Children 2Vol
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781461447528
Spinal Injuries and Conditions in Young Athletes
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781493906789
Studies on Pediatric Disorders
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780826161772
Study Guide to Accompany Advanced Pediatric Assessment
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781610020763
Succinct Pediatrics
قیمت کتاب به تومان :
258,162 322,702


سال : 2015
شابک : 9781581109559
Succinct Pediatrics: Evaluation and Management for Common and Critical Care
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9783318027860
Surgery for Pediatric Velopharyngeal Insufficiency
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 12
شابک : 9783319160559
Systemic Corticosteroids for Inflammatory Disorders in Pediatrics
قیمت کتاب به تومان :
79,200 99,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780702073052
Textbook of Paediatric Emergency Medicine
قیمت کتاب به تومان :
320,000 400,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9789351527404
Textbook of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9780323241458
Textbook of Pediatric Rheumatology, 7e
قیمت کتاب به تومان :
518,919 648,648
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9780323399555
THE HARRIET LANE HANDBOOK
قیمت کتاب به تومان :
234,000
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2015
شابک : 9780071767019
the Color Atlas of Pediatrics
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
50,000

سال : 2015
شابک : 9780323096447
The Harriet Lane Handbook
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2021
شابک : 9780323674072
The Harriet Lane Handbook – 2020
قیمت کتاب به تومان :
200,000


سال : 2019
شابک : 9781482219470
The Kelalis--King--Belman Textbook of Clinical Pediatric Urology
قیمت کتاب به تومان :
600,000 750,000
قیمت PDF به تومان :
40,000

سال : 2017
شابک : 9789351525127
The Link: Pediatric History-Taking & Physical Examination
قیمت کتاب به تومان :
214,968 268,710


سال : 2016
شابک : 9781617118395
The Little Book of Pediatrics: Infants to Teens and Everything In Between
قیمت کتاب به تومان :
167,352 209,189
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2014
شابک : 9781461479178
the MassGeneral Hospital for Children Handbook of Pediatric Global Health
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9783319457772
The MassGeneral Hospital for Children Adolescent Medicine Handbook
قیمت کتاب به تومان :
214,968 268,710
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2019
شابک : 9780323546058
The Newborn Lung: Neonatology Questions and Controversies
قیمت کتاب به تومان :
224,000 280,000


سال : 2017
شابک : 9783319436425
The SAGES Manual of Pediatric Minimally Invasive Surgery
قیمت کتاب به تومان :
269,048 336,310
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9780702063138
The Science of Paediatrics: MRCPCH Mastercourse
قیمت کتاب به تومان :
304,200 380,250
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9789385891809
The Short Textbook of Pediatrics
قیمت کتاب به تومان :
387,892 484,864


سال : 2013
شابک : 9783642298134
The Surgical Examination of Children
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2017
شابک : 9780957149953
The Unofficial Guide to PAEDIATRICS
قیمت کتاب به تومان :
377,208 471,510
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2016
شابک : 9781496328953
The Washington Manual of Pediatrics
قیمت کتاب به تومان :
232,216 290,270


سال : 2017
شابک : 9780323496711
Undiagnosed and Rare Diseases in Children, An Issue of Pediatric Clinics
قیمت کتاب به تومان :
167,310
قیمت PDF به تومان :
55,000

سال : 2015
شابک : 9781451191189
Visual Diagnosis and Treatment in Pediatrics
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856

قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9781607951810
Walker's Pediatric Gastrointestinal Disease: Pathology, Diagnosis, Management
قیمت کتاب به تومان :
1,435,200 1,794,000


سال : 2015
شابک : 9781455774845
Workbook in Practical Neonatology
جهت اطلاع از قیمت کالا تماس بگیرید 66487727 _ 66462856سال : 2017
شابک : 9783319536422
Zika in Focus: Postnatal Clinical, Laboratorial and Radiological Aspects
قیمت کتاب به تومان :
133,848 167,310
قیمت PDF به تومان :
25,000

سال : 2018
شابک : 9780323393034
Zitelli and Davis' Atlas of Pediatric Physical Diagnosis
قیمت کتاب به تومان :
686,400 858,000
قیمت PDF به تومان :
25,000


« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »