×
خانهتماس با ماتهران میدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی- کوچه رستم- پلاک21- واحد 2- انتشارات آناطب021-66462856-66462799
x - »

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
سال : 1396
مولف/مترجم : بهرام قاضی جهانی
الگوریتمهای زنان و مامایی
قیمت کتاب به تومان :
47,500 50,000


سال : 1396
مولف/مترجم : حجت اله اکبرزاده پاشا
ORDERزنان زایمان و مامایی
قیمت کتاب به تومان :
66,500 70,000


سال : 1395
مولف/مترجم : پرویز قره‌خانی؛ سیداصغر ساداتیان
اصول بارداری و زایمان
قیمت کتاب به تومان :
75,050 79,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر فاطمه کیخا - دکتر اعظم طرفداری - دکتر سالومه پیوندی - دکتر مریم دلدار - دکتر نگار افتخار - دکتر نسیم شکوهی
اصول جراحی های زنان تلیندز ( ژنتیکولوژی ) – ۲۰۲۰ – ترجمه سه جلدی
قیمت کتاب به تومان :
711,000 790,000


سال : 1395
مولف/مترجم : دکتر زهرا پناهی- دکتر اعظم طرفداری- دکتر فهیمه قطبی زاده- دکتر اعظم سادات موسوی
اصول جراحی های ژنتیکولوژی تلیند ۲۰۱۵ جلد اول
قیمت کتاب به تومان :
153,000 170,000


سال : 1395
مولف/مترجم : دکتر سالومه پیوندی- دکتر اکرم قهقائی نظام آبادی- دکتر شهرزاد شیخ حسنی
اصول جراحی های ژنتیکولوژی تلیند ۲۰۱۵ جلد چهارم
قیمت کتاب به تومان :
153,000 170,000


سال : 1395
مولف/مترجم : دکتر زهرا پناهی- دکتر فاطمه بختیاری- دکتر فاطمه کیخا- دکتر مریم دلدار
اصول جراحی های ژنتیکولوژی تلیند ۲۰۱۵ جلد دوم
قیمت کتاب به تومان :
153,000 170,000


سال : 1395
مولف/مترجم : دکتر امیر پاشا ابراهیمی- دکتر مریم واعظی- دکتر مهتاب بیرانودی- دکتر نسیم شکوهی- دکتر منصوره یراقی
اصول جراحی های ژنتیکولوژی تلیند ۲۰۱۵ جلد سوم
قیمت کتاب به تومان :
153,000 170,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر سحر محرابی
الگوریتم اختلالات کف لگن (جهت آمادگی آزمون بورد و ارتقا رشته زنان و زایمان )
قیمت کتاب به تومان :
94,810 99,800


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر کامران احمدی
GUIDELINE زنان و مامایی جلد ۱
قیمت کتاب به تومان :
135,800 140,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر کامران احمدی
GUIDELINE زنان و مامایی جلد 2
قیمت کتاب به تومان :
135,800 140,000


سال : 1397
مولف/مترجم : بهرام قاضی جهانی
بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۱۸ – جلد اول ( رنگی )
قیمت کتاب به تومان :
110,000


سال : 1398
مولف/مترجم : بهرام قاضی جهانی
بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۱۸ – جلد اول ( سیاه سفید )
قیمت کتاب به تومان :
96,000


سال : 1397
مولف/مترجم : بهرام قاضی جهانی
بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۱۸ – جلد دوم ( رنگی )
قیمت کتاب به تومان :
130,000


سال : 1398
مولف/مترجم : بهرام قاضی جهانی
بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۱۸ – جلد دوم ( سیاه سفید )
قیمت کتاب به تومان :
96,000


سال : 1397
مولف/مترجم : بهرام قاضی جهانی
بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۱۸ – جلد سوم ( رنگی )
قیمت کتاب به تومان :
130,000


سال : 1398
مولف/مترجم : بهرام قاضی جهانی
بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۱۸ – جلد سوم ( سیاه و سفید )
قیمت کتاب به تومان :
96,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر سهیلا امینی مقدم- دکتر زهرا پناهی- دکتر مریم دلدار- و همکاران انجمن زنان و مامایی ایران
بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۱۸ جلد اول
قیمت کتاب به تومان :
120,900 130,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر سهیلا امینی مقدم- دکتر زهرا پناهی- دکتر مریم دلدار- و همکاران انجمن زنان و مامایی ایران
بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۱۸ جلد دوم
قیمت کتاب به تومان :
120,900 130,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر سهیلا امینی مقدم- دکتر فهمیه قطبی زاده- دکتر نازیلا نجدی- دکتر هدی محمد خانی
بارداری و زایمان ویلیامز ۲۰۱۸ جلد سوم
قیمت کتاب به تومان :
120,900 130,000


سال : 1397
مولف/مترجم : بهرام قاضی جهانی
بارداری و زایمان ویلیامز 2018جلد اول
قیمت کتاب به تومان :
106,700 110,000


سال : 1395
مولف/مترجم : شفقتی
بیماری های متابولیک
قیمت کتاب به تومان :
45,000 50,000


سال : 1398
مولف/مترجم : گروه مترجمین
بیماریهای زنان برک و نواک ۲۰۲۰(جلد ۱)
قیمت کتاب به تومان :
171,000 180,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر قاضی جهانی،روشنک قطبی
بیماریهای زنان برک و نواک جلد اول 2020 ویراست شانزدهم
قیمت کتاب به تومان :
135,000


سال : 1398
مولف/مترجم : گروه مترجمین
بیماریهای زنانو برک و نواک 2020(جلد 2)
قیمت کتاب به تومان :
232,314 249,800


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر زهرا مقیمی دکتر یاسمن صادقی دکتر هلیا عاشوری زاده دکتر سوسن رضایی تحت نظارت دکتر فاطمه داوری تنها
ترجمه بارداری و زایمان ویلیامز جلد ۱(رنگی)
قیمت کتاب به تومان :
80,750 85,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر فروغ الزمان جباری دکتر هلیا عاشوری زاده دکتر یاسمن صادقی تحت نظارت و ویراستار دکتر فاطمه داوری تنها
ترجمه بارداری و زایمان ویلیامز جلد ۲(رنگی)
قیمت کتاب به تومان :
80,750 85,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر اشرف آل یاسین دکتر فاطمه فخار مقدم دکتر سمیه مرادپور تحت نظارت دکتر استاد اشرف آل یاسین
ترجمه جراحی ژینکولوژی (تلیندز ۲۰۲۰ جلد ۱)
قیمت کتاب به تومان :
142,310 149,800


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر اشرف آل یاسین دکتر فاطمه فخار مقدم دکتر سمیه مرادپور تحت نظارت دکتر استاد اشرف آل یاسین
ترجمه جراحی ژینکولوژی (تلیندز 2020 جلد 2)
قیمت کتاب به تومان :
142,310 149,800


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر اکرم قهقائی نظام آبادی - دکتر اشرف آل یاسین
تشخیص و درمان بیماری های زنان کارنت جلد ۲
قیمت کتاب به تومان :
85,500 90,000


سال : 1395
 
تشخیص و درمان بیماریهای زنان – جلد ۱
قیمت کتاب به تومان :
85,500 90,000


سال : 1395
مولف/مترجم : گروه مترجمین دانشگاه تهران و انجمن زنان
جراحی زنان تلیند : جلد 1
قیمت کتاب به تومان :
58,604 59,800


سال : 1395
مولف/مترجم : گروه مترجمین دانشگاه تهران و انجمن زنان
جراحی زنان تلیند : جلد 2
قیمت کتاب به تومان :
94,430 99,400


سال : 1395
مولف/مترجم : گروه مترجمین دانشگاه تهران و انجمن زنان
جراحی زنان تلیند : جلد 3
قیمت کتاب به تومان :
94,810 99,800


سال : 1395
مولف/مترجم : گروه مترجمین دانشگاه تهران و انجمن زنان
جراحی زنان تلیند : جلد 4
قیمت کتاب به تومان :
94,810 99,800


سال : 1398
مولف/مترجم : مرجان اخوان امجدی، ملیحه عافیت، زهرا راستین، آسیه ملکی، بهناز قوامی، لیلا کاظم نژاد، مژگان کریمی زارچی
چکیده بارداری و زایمان ویلیامز
قیمت کتاب به تومان :
185,907 199,900


سال : 1396
مولف/مترجم : سعداله یگانه دوست
چکیده فاناروف ۲۰۱۵
قیمت کتاب به تومان :
96,806 99,800


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر سعداله یگانه دوست
چکیده فاناروف ۲۰۱۵ ( از فصل ۴۹ تا ۹۵)
قیمت کتاب به تومان :
96,806 99,800


سال : 1395
مولف/مترجم : ابوطالب صارمی
حاملگی پرخطر
قیمت کتاب به تومان :
15,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر پرستو رستمی
خطاهای مادرزادی متابولیسم (تمام رنگی)
قیمت کتاب به تومان :
112,000 140,000


سال : 1397
مولف/مترجم : فاطمه فاکهی
خلاصه ویلیامز ۲۰۱۸ ( جلد اول )
قیمت کتاب به تومان :
70,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر فاکهی
خلاصه ویلیامز به همراه سوالات بورد و ارتقاء ویراست بیست و پنجم 2018
قیمت کتاب به تومان :
75,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر امید آقایی
داروهای ژنریک بیماری های زنان و مامایی (رنگی)
قیمت کتاب به تومان :
29,953 38,900


سال : 1397
مولف/مترجم : زینب طالبی تماجانی- مریم گرجی
داستان تولد - سفری از لقاح تا نوزادی (تمام رنگی)
قیمت کتاب به تومان :
11,920 14,900


سال : 1397
مولف/مترجم : پائولا آماتو مترجم: محسن خادمی , زهرا رضایی
دایره‌ المعارف مصور مراقبت‌ های دوران بارداری
قیمت کتاب به تومان :
139,000


سال : 1398
مولف/مترجم : مولود آقاجانی دلاور، صدیقه اسماعیل زاده، سپیده مشایخ امیری
درسنامه پروتکل بالینی مامایی و زنان
قیمت کتاب به تومان :
147,870 159,000


سال : 1397
مولف/مترجم : به ترتیب حروف الفبا: اسد ایمانی- پروین تترپور- صالحه تجلی- محمدرضا منصوری- شراره نجفی پور
رازهای جنین و نوزاد
قیمت کتاب به تومان :
79,200 99,000


سال : 1393
مولف/مترجم : محسن چناری
راهنمای جامع داروشناسی و نسخه نویسی بیماری زنان و مامایی
قیمت کتاب به تومان :
9,500 10,000


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر اعظم طرفداری
راهنمای جامع لاپاروسکوپی زنان
قیمت کتاب به تومان :
200,000


سال : 1394
مولف/مترجم : ابوطالب صارمی
روش های پیشرفته درمان نازایی
قیمت کتاب به تومان :
108,000 120,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر نگین جبارپور- دکتر مریم کاشانیان
رویکرد الگوریتمی به بیماریهای زنان و مامایی
قیمت کتاب به تومان :
79,200 99,000


سال : 1305
مولف/مترجم : سهیلا امینی‌مقدم
کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی ۲۰۱۷ – ۳ جلدی
قیمت کتاب به تومان :
477,000


سال : 1396
مولف/مترجم : بهرام قاضی جهانی
کتاب آزمون فینال مامایی
قیمت کتاب به تومان :
104,500 110,000


سال : 1397
مولف/مترجم : توی،راسنام مترجم : دکتر لواسانی
مجموعه ای از موارد بالینی زنان و زایمان case files
قیمت کتاب به تومان :
58,500 65,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر عاطفه عاشوری برمچی دکتر زینب کریمی دکتر عادله عاشوری برمچی
مجموعه پرسش و پاسخ ارتقا ۹۸ زنان به همراه پاسخ های تشریحی
قیمت کتاب به تومان :
94,810 99,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر عاطفه عاشوری دکتر عادله عاشوری
مجموعه سوالات آزمون ارتقاء ۹۷ به همراه پاسخ تشریحی
قیمت کتاب به تومان :
75,810 79,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر عاطفه عاشوری برمچی
مجموعه سوالات ارتقاء ۸ قطب زنان ۹۷ به همراه پاسخ تشریحی
قیمت کتاب به تومان :
75,810 79,800


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر فروغ الزمان جباری - دکتر زهرا مقیمی
مجموعه سوالات با پاسخ تشریحی آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی زنان و زایمان تیر ماه 1398
قیمت کتاب به تومان :
93,100 98,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر نجدی،دکتر زنبق
مجموعه سوالات و پاسخ های طبقه بندی شده زنان به انضمام سوالات ارتقاء 97 فلوشیپ 96 و 97
قیمت کتاب به تومان :
70,000


سال : 1398
مولف/مترجم : گروه مترجمین
مرجع تکنیک های کمک باروری شوهام جلد اول : 2018
قیمت کتاب به تومان :
180,500 190,000


سال : 1397
مولف/مترجم : گروه مترجمین
مرجع تکنیک های کمک باروری شوهام جلد دوم :2018
قیمت کتاب به تومان :
247,000 260,000


سال : 1397
مولف/مترجم : آندرولی / بهرام قاضی جهانی
مروری بر بارداری و زایمان ویلیامز
قیمت کتاب به تومان :
236,550 249,000


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر امید آقایی
نسخه نویسی بیماری های زنان و مامایی (رنگی)
قیمت کتاب به تومان :
16,000 20,000


سال : 1395
مولف/مترجم : ابوطالب صارمی
واژه نامه تخصصی زنان-زایمان و نازایی
قیمت کتاب به تومان :
54,000 60,000


سال : 1397
مولف/مترجم : فاطمه قلیچ خانی - اعظم محمدی
یائسگی (بازگشت دوباره زندگی زناشویی)
قیمت کتاب به تومان :
12,000« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »