×
خانهتماس با ماتهران میدان انقلاب- ابتدای کارگر شمالی- کوچه رستم- پلاک21- واحد 2- انتشارات آناطب021-66462856-66462799
x - »

« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »
سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر زهره ابناء
آدامز نورولوژی فصل ۱۶_۲۳
قیمت کتاب به تومان :
85,310 89,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر زهره ابناء
آدامز نورولوژی فصل ۳۰-۳۳
قیمت کتاب به تومان :
79,200


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر زهره ابناء
آدامز نورولوژی فصل ۳۰-۳۳
قیمت کتاب به تومان :
79,200


سال : 1389
مولف/مترجم : مرادی
آناتومی، آسیب و بلوک اعصاب محیطی
قیمت کتاب به تومان :
4,400 5,500


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر زهره ابناء
اصول نورولوژی آدامز (فصل ۳۷تا۳۹)
قیمت کتاب به تومان :
77,406 79,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر زهره ابناء
اصول نورولوژی آدامز ۴۴-۴۷
قیمت کتاب به تومان :
77,406 79,800


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر زهره ابناء
اصول نورولوژی آدامز فصل (۲۴-۲۹)
قیمت کتاب به تومان :
58,006 59,800


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر زهره ابناء
اصول نورولوژی آدامز فصل ۴۰-۴۳
قیمت کتاب به تومان :
58,006 59,800


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر زهره ابناء
اصول نورولوژی آدامز فصل ۸-۱۵
قیمت کتاب به تومان :
77,406 79,800


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر زهره ابناء
اصول نورولوژی آدامزفصل ۱-۷
قیمت کتاب به تومان :
58,006 59,800


سال : 1398
مولف/مترجم : محی الدین آرین، فطمه جعفری، متین آرین زیر نظر منیژه پاکروان، دکتر علیرضا خوشنویسان.
بررسی تصویربرداری پزشکی بیـماری های شایـع سیستـم اعصـاب مرکـزی (تمام رنگی)
قیمت کتاب به تومان :
96,750 129,000


سال : 1395
مولف/مترجم : دکتر اکبر سلطان زاده
بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات
قیمت کتاب به تومان :
52,250 55,000


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر زهره ابناء
ترجمه اصول نورولوژی آدامز ۲۰۲۰ جلد ۱
قیمت کتاب به تومان :
218,310 229,800


سال : 1394
مولف/مترجم : لیلاساداتی ، احسان گلچینی
تکنولوژی جراحی اعصاب طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل
قیمت کتاب به تومان :
8,900


سال : 1398
مولف/مترجم : دکتر سید کامران کامروا - دکتر رفیعه علیزاده - دکتر محمد فرهادی
مدیریت اختلالات بویایی و چشایی (تمام رنگی)
قیمت کتاب به تومان :
160,000 200,000


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر صادق قدری
مروری برکلیات و جراحی مغز و اعصاب جلد ۳
قیمت کتاب به تومان :
40,050 44,500


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر صادق قدری
مروری برکلیات و جراحی مغز و اعصاب جلد۵
قیمت کتاب به تومان :
44,820 49,800


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر صادق قدری
مروری برکلیات و جراحی مغز و اعصاب یومنز جلد 1
قیمت کتاب به تومان :
44,820 49,800


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر صادق قدری
مروری برکلیات و جراحی مغز و اعصاب یومنز جلد 2
قیمت کتاب به تومان :
31,320 34,800


سال : 1396
مولف/مترجم : دکتر صادق قدری
مروری برکلیات و جراحی مغز و اعصاب یومنز جلد 4
قیمت کتاب به تومان :
40,050 44,500


سال : 1397
مولف/مترجم : دکتر پروا نمیرانیان زیرنظر: دکتر سعید شاه‌بیگی
نورولوژی بالینی امینف 2018
قیمت کتاب به تومان :
73,150 77,000


سال : 1395
مولف/مترجم : امینوف
نورولوژی بالینی امینوف 2015
قیمت کتاب به تومان :
47,500 50,000« قبلی     صفحه 1 از 1     بعدی »